API 类别 - 选择器

阅读:41      收藏:0      [点我收藏+]

jQuery UI API 类别 -选择器(Selectors)

API 描述 也属于类别
:data() Selector 选择数据已存储在指定的键下的元素。 UI 核心(UI Core)
:focusable Selector 选择可被聚焦的元素。 UI 核心(UI Core)
:tabbable Selector 选择用户可通过 tab 键聚焦的元素。 UI 核心(UI Core)
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!